home

Home:

Welkom op de site van VVD Loppersum:
(gewijzigd: 12-04-2015)VVD Loppersum ook op Facebook:
klik hier voor de facebookpagina.
12 APRIL 2015:

Deze site blijft voor fractiezaken in de lucht m.b.t. VVD Loppersum!

Het laatste nieuws in de Eemsdelta vindt u op de nieuwe facebookpagina van zowel VVD Loppersum als ook VVD Eemsdelta


Klik hier voor de facebookpagina VVD Loppersum.


Klik hier voor de facebookpagina VVD Eemsdelta.

12 april 2015:

Eerste ALV VVD Eemsdelta!

Eerste Algemene Ledenvergadering VVD Eemsdelta op 21 april 2015.

Natuurlijk is de ALV voor leden. Echter als u denkt, ik stem al jaren VVD en zou eigenlijk wel eens wat meer willen weten en misschien lid willen worden?
Mail dan even naar vvdloppersum@vvdloppersum.nl (omdat de site met mailadressen VVD Eemsdelta nog niet klaar zijn) en u bent van harte welkom.

Klik hier voor de agenda van de ALV.

12 maart 2015:

Bericht van de landelijke voorzitter!

Beste Leden,

Zoals u ongetwijfeld inmiddels hebt begrepen zijn Ivo Opstelten en Fred Teeven gisteren afgetreden als bewindspersonen voor de VVD. Ik voel zeer sterk de behoefte hier met u bij stil te staan. In de politiek volgen de ontwikkelingen elkaar altijd snel op en voor we het weten is er weer een ander onderwerp dat de voorpagina's beheerst.
Daarom wil ik via deze weg mijn waardering uitspreken voor al het werk van deze twee VVD iconen en namens alle leden mijn grote dank aan hen uitspreken.
De afgelopen jaren hebben de heren op dit zeer ingewikkelde beleidsterrein fantastisch werk geleverd en zeer veel betekend voor de VVD en voor Nederland.
Ivo Opstelten heeft een carrière binnen de VVD achter de rug die zijn weerga niet kent. Ooit was hij op 28-jarige leeftijd de jongste burgemeester van Nederland. Wie herinnert zich hem niet als burgemeester van Rotterdam tijdens de roerige opkomst en het overlijden van Fortuyn, alvorens partijvoorzitter te worden in een cruciale periode in de geschiedenis van de VVD. De periode waarin de VVD voor het eerst de grootste partij werd bij een Tweede Kamerverkiezing.
Fred Teeven kwam in 2006 in de Tweede Kamer voor de VVD en werd een toonaangevend Kamerlid op het terrein van justitie. Dit leidde ertoe dat hij in 2010 Staatssecretaris werd in het eerste kabinet Rutte.
Tijdens het komende congres zullen we uitgebreid stilstaan bij hun verdiensten. Voor nu rest ons niets anders dan hun besluit te respecteren en waardering en dank uit te spreken voor alles wat ze voor onze partij en voor ons land hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,

Henry Keizer
Partijvoorzitter


19 januari 2015:

René Leegte stopt als woordvoerder gaswinning!

Kamerlid René Leegte stopt als woordvoerder gaswinning van de VVD. Dat heeft hij zondagmiddag bekendgemaakt.


Lees hier meer op pagina RTV Noord.


18 januari 2015:

VVD fractie Loppersum neemt afstand van uitlatingen René Leegte!

De VVD fractie in Loppersum is zeer ontstemd over de uitlatingen van VVD 2e kamerlid Rene Leegte over de gaswinning en neemt daar afstand van.

Het is absoluut ontoelaatbaar dat we op deze manier door onze volksvertegenwoordigers voor de gek worden gehouden.
Wij willen transparantie over het aardgasdossier. De veiligheid van onze inwoners moet prioriteit nummer 1 zijn.
De economische belangen en de kosten zijn daaraan ondergeschikt. Het is ontoelaatbaar dat besluitvorming over de gaswinning wordt vertraagd om de gaskraan langer open te kunnen laten staan.

De door Leegte aangeboden excuses zijn absoluut onvoldoende. Het is aan de Tweede Kamerfractie van de VVD om de gevolgen van de uitspraken van René Leegte te bepalen.
Wat ons betreft moet dit voor de heer Leegte stevige consequenties hebben.

5 januari 2015:

VVD Loppersum wenst iedereen een gezond 2015 !

Binnenkort zult u meer informatie krijgen over de website van de VVD Eemsdelta !
Op 16 december hebben de afdelingen Delfzijl, Appingedam en Loppersum de oprichtingsvergadering gehouden.
Over de nieuwe plannen en de activiteiten zal het bestuur u z.s.m. op de hoogte brengen.


Klik hier artikel Dagblad en Ommelander Courant.20 december 2014:

Bijzondere kerstborrel VVD Loppersum:

Nadat de VVD Loppersum op 16 december is opgegaan in de VVD Eemsdelta hield de afdeling Loppersum zaterdag 20 december haar afscheidsborrel.
Afscheid van het bestuur, maar ook nog even gezellig het jaar afsluiten.
Tanja Haseloop was gevraagd om iets te vertellen over de Kamercentrale als nieuwbakken (interim) vcoorzitter.
Maar het bestuur (zonder Gijs) had een extra verassing in petto.
In een recordtempo is er van alles op papier gezet wat Gijs Schilthuis in de afgelopen 20 jaar voor de adeling heeft betekend.
En namens het hoofdbestuur was Jeannette Baljeu aanwezig om Gijs de Thorbecke penning uit te reiken. !!
Namens de nieuwe VVD afdeling Eemsdelta waren ook de bestuursleden Janneke Snijder en Stefan van Keijzerswaard aanwezig.Klik hier voor artikel OC.

2 december 2014:

VVD 2e Kamerleden bezoeken aardbeving gebied:

Leuk dat ook de Ommelander Courant aandacht heeft besteeed aan het werkbezoek van de De VVD-Tweede Kamerleden René Leegte en Arno Rutte.


Klik hier artikel OC.24 november 2014:

VVD 2e Kamerleden bezoeken aardbeving gebied:

De VVD-Tweede Kamerleden René Leegte en Arno Rutte brachten op maandag 24 november 2014 een werkbezoek aan Loppersum en Middelstum.
Eerst werd een bezoek gebracht aan het nieuwe NAM kantoor in Loppersum, de vroegere “d’Olle Baank”. In het nieuwe regiokantoor van de NAM is ook het ingenieursbureau Arup ondergebracht. Er werd verteld dat het kantoor een ontmoetingsplek moet worden waar inwoners met vragen terecht kunnen en waar zij met medewerkers van de NAM kunnen spreken over de afhandeling van schade en zaken zoals versterking van hun huis, maar ook de leefbaarheid van hun dorp. Centraal staat beneden de enorme koffietafel, gemaakt door een lokale ambachtelijke meubelmaker, waar inwoners en organisaties met elkaar kunnen overleggen.
Vervolgens werd een huis bekeken dat dienst doet als experimenteerhuis. Hierna ging het gezelschap naar de Doopsgezinde Kerk in Middelstum.
Daar vertelde de voorzitter van de Doopsgezinde gemeente, de heer Gijs Schilthuis, over de bouwgeschiedenis van de kerk, hoe de aardbevingen de kerk doen “wapperen” en hoe er nu ook gevaar ontstaat omdat het tongewelf in de kerk bij een aardbeving naar beneden kan komen en omdat mogelijk delen van het kerkedak dak op de naastgelegen pastorie zouden kunnen vallen. Er wordt hard gewerkt om de kerk weer op te knappen en aardbevingsbestendig te maken.
De heer Schilthuis vertelde wat er allemaal gebeurt in en aan de kerk, hoe het interieur gestript is, hoe het antieke kabinetorgel nog ingepakt binnen staat omdat men het er niet uit durft te halen, dat bruidsparen nu niet in de kerk kunnen trouwen en er ook al concerten en trouwerijen zijn afgezegd. Er is dus naast de schade aan het gebouw ook veel werk voor alle vrijwilligers in de kerk, maar ook schade door gederfde inkomsten.
De beide Kamerleden gingen, onder de indruk van het verhaal, op weg naar hun volgende afspraak in de stad Groningen, de Hanzehogeschool, i.v.m. de opleiding aardbedingbestendig bouwen.

23 september 2014:

Ook de gemeenteraad van Loppersum is weer begonnen:

Maandag 29 september is de eerstvolgende Raad vergadering van het nieuwe politieke jaar.

Klik hier voor de agenda.

22 september 2014:

Afgelopen zaterdag opening politieke jaar in Haren:

Staatsecretaris Sander Dekker opende het politieke jaar voor de VVD afdelingen in Noord Nederland in Haren.
Hij had uiteraad veel aandacht voor de situatie rond de ramp met vluchtMH17 maar ook voor de miljoenennota.
Daarnaast vertelde hij uitvoerig over de situatie rond de invoering van passend onderwijs sinds 1 augustus, de entree-opleidingen en nog veel meer.
Ook riep hij op tot meer verbinding tussen de MBO opleidingen en de arbeidsmarkt, daar er vaak MBO-ers op de arbeidsmarkt komen met onvoldoende competenties die aansluiten bij de bedrijven.
Daarnaast werd oud wethouder Olga Hartman van Loppersum nog even in het zonnetje gezet voor haar inzet in het Basisonderwijs in een krimpregio.
Speciaal voor Noord Nederland zijn de nieuwe cijfers bekend. Er is een krimp aanstaande van zo'n 30-40% in het Basisonderwijs en natuurlijk daarna ook in het VO.
Dus veel meer samenwerking is gewenst om de komende jaren ook voldoende goed VO onderwijs in de provincie te behouden.

17 juni 2014:

Geweldige algemene beschouwingen factievoorzitter Bert-Jan Huizing Raad 10 juni:

Veel aandacht van de pers voor de inhoud van de VVD tijdens de behandeling van de Kadernota 2015.

Ga voor de inhoud en de persaandacht naar de "gemeenteraad pagina" - klik hier
10 juni 2014:

vanavond algemene beschouwingen factievoorzitter Bert-Jan Huizing Raad 10 juni:

Vanavond is in de Raad de kadernota 2015 aan de orde. De kaders waarop de begroting 2015 zal worden gemaakt.
VVD Loppersum zal komen met nieuwe ideeen / kaders die met moties zullen worden ondersteund.

Algemene beschouwingen en moties op de "gemeenteraad pagina" - klik hier
28 mei 2014:

TOP eerste optreden nieuwe fractievoorzitter Bert-Jan Huizing Raad 26 mei:

De nieuwe Raad voor het eerst met het nieuwe college in debat.
En dat begon voor de nieuwe fractievoorzitter van de VVD direct met een TOP optreden. Direct aan het begin een motie vreemd aan de orde van de dag.!
Een gevoelig onderwerp - het kinderpardon.Lees hier meer op de "gemeenteraad pagina" + artikelen Ommelander Courant.

21 mei 2014:

Nieuw team aan de slag:

De nieuwe Raad gaat vergaderen met het nieuwe college.
Natuurlijk was er al een commissievergadering over veiligheid, maar de nieuwe ploeg zal maandag a.s. haar eerste degens kruisen.
Dat betekent dat ook de fractievergaderingen weer beginnen.
In het nieuwe VVD kantoor aan de Stationslaan 1 start de fractie vrijdag a.s. om 20.00 uur. Deze ene keer op vrijdag i.p.v. donderdag, want dan zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.

17 mei 2014:

"Oud wethouder" Olga Hartman opent Skatebaan Loppersum:

Als klap op de vuurpijl opent onze "oud wethouder" Olga Hartman de zo gewenste skatebaan in Loppersum.
Op eigen initiatief van leerlingen uit het dorp, via een bezoek aan de burgemeester thuis en met een groepje op het gemeentehuis is er door een groep ouders hard gewerkt.Lees meer op de "wethouder pagina".

15 mei 2014:

"Oud wethouder" Olga Hartman reikt taart uit aan 1000ste lid Vraag Elkaar:

Jan Huitema is de VVD kandidaat op het thema landbouw voor Noord Nederland voor de Europese verkiezingen.
Hij gaat met zijn stemmentrekker door Nederland en heeft mijn zijn postercampagne " Agrariërs zijn ondernemers met gezond boerenverstand" heel veel succes.
Wij hopen dat hij in het Europese parlemnet wordt gekozen. Dan kan hij weer Nederland vertegenwoordigen in de landbouwcommissie.Lees meer op de "wethouder pagina".

13 mei 2014:

Jan Huitema naar Hoogezand:

Jan Huitema is de VVD kandidaat op het thema landbouw voor Noord Nederland voor de Europese verkiezingen.
Hij gaat met zijn stemmentrekker door Nederland en heeft mijn zijn postercampagne " Agrariërs zijn ondernemers met gezond boerenverstand" heel veel succes.
Wij hopen dat hij in het Europese parlemnet wordt gekozen. Dan kan hij weer Nederland vertegenwoordigen in de landbouwcommissie.Foto's op de "verkiezingen pagina".

12 mei 2014:

FDP en VVD Statenfractie samen ten strijde tegen TOL op Duitse wegen:

FDP uit Niedersachsen en de VVD Statenfractie noemen de tolplannen een zinloze exercitie die zowel lasten voor de Duiters als ook de Nederlanders veroorzaakt.

Klik hier voor persbericht Tol Duitse wegen.


8 mei 2014:

afscheidsreceptie wethouder Olga Hartman Oosterwijtwerd:

De gemeente Loppersum biedt onze wethouder een receptie aan van 16.30 - 18.00 in Eetcafé de Boerderij te Oostwijtwerd.

Foto's op de "wethouder pagina".
24 april 2014

VVD kantoor voorzien van logo's:

VVD Loppersum heeft een eigen kantoor voor haar bijeenkomsten, fractievergaderingen en het ontvangen van gasten.
We hadden vanwege de korte voorbereidingstijd even tijdelijk logo's geplakt en Jur Huizinga had een mooie naam bedacht voor het kantoor, namelijk de opdrachtgever van de bouw van de mooie villa aan de Stationslaan 1 te Loppersum - "Notaris Spandaw".
Olav van Bruggen, van "kantoor en kopie" heeft prachtige logo's en de naam op de toegang van het kantoor aangebracht, waarvoor dank !!21 april 2014

Laatste Raad van wethouder Olga Hartman:

Raad 22 april 19.30 uur. Niet alleen installatie nieuwe wethouders maar ook afscheid Olga Hartman, u komt toch ook?

Natuurlijk komt er ook nog een afscheidsreceptie van onze wethouder, maar het zou leuk zijn als er naast de familie van de aanstaande wethouders ook veel publiek is voor het afscheid van onze wethouder in de gemeente Loppersum.

Morgenavond dus ook een eerste optreden van Bert Jan Huizing als fractievoorzitter.7 april 2014

Mirjam Wulfse:" Meer aandacht voor bevingsschade buiten kerngebied rond Loppersum":

De VVD vindt dat er meer aandacht moet komen voor aardbevingsschade in de stad Groningen, evenals in andere gemeenten die niet in het “kerngebied” vallen.
Zoals ook Leek of Stadskanaal.

Lees meer.....


4 april 2014

Beetje minder nivelleren:

Belastingverlaging voor midden- en beetje hogere inkomens.

De groep met zelfstandingen, docenten, professionals in de zorg hebben de afgelopen periode het meeste in moeten leveren tijdens de crisis.
Dan is het ook de eerste groep die aan de beurt is bij een meevaller om iets terug te doen.
Dat doet de VVD nu.

Lees hier meer.


4 april 2014

Teleurstelling nog niet te boven:

De VVD Loppersum is de teleurstelling nog niet te boven.

Tja, de VVD gaat door met haar kansen voor de inwoners, met de kracht van klein in de zorg, met de inwoners in de dorpen aan zet bij de dorpsinitiatieven. Wie helpt ons mee???
Had u ook zo graag onze wethouder weer op haar post? Dan roept de VVD afdeling Loppersum u op om het team te versterken.! Steun de fractie van VVD Loppersum en wordt lid of donateur !
Stuur een mailtje naar vvdloppersum@vvdloppersum.nl en er wordt contact met u opgenomen.
Of kom eerst eens langs op een bijeenkomst in ons VVD kantoor in Loppersum. Woensdagochtend, donderdagavond of zaterdagochtend bent u welkom aan de Stationslaan 1 in de mooie villa bellevue.
Sponsoren zijn ook welkom ! Want voor een volgende campagne in 2018 moeten we flink sparen. en er komen nog een EUVK en PSVK aan.
Wordt lid of donateur om de VVD nog groter te maken !!
Praat mee met de VVD !!

31 maart 2014

VVD Loppersum teleurgesteld in CDA en CU:

Tekst vanmorgen in het Dagblad van het Noorden: Loppersum gaat over links .

CU startte de coalitiebespreking direct met een eigen 1/2 fte wethouder. Daar zette GB/D66 direct ook een 1/2 fte wethouder tegenover vanwege de toch wel bijzondere zet van de CU.
CDA en VVD gaven aan dat het doorgaan met de coalitie ook prima kan met 2 fulltime wethouders, maar CU wilde alle opties open houden om hun kandidaat naar voren te schuiven.
Tja en dan is het gevoel al niet goed.
En natuurlijk was het ook niet fijn dat GB/D66 ook al direct aan gaf: We gaan geen wethouder van de CU meer gedogen en als CU vast houdt aan hun wethouder "ga dan maar over links"..
Maar wil je samen verder, dan kom je daar uit.
Echter afgelopen donderdag, na een time-out en gesprek in de coalitie, hield CU vast aan hun wethouder. Trok GB/D66 hun kandidatuur in om te kijken naar draagvlak voor doorgaan met 2fte, maakte het CDA een draai door ineens ook te gaan voor de CU wethouder. Want het afgelopen jaar heet CU onze wethouder gesteund, dus doen we dat nu terug.

Tja en dan weet je dat het een gelopen race is.
Ook een extra inspanning van Loppersum Vooruit om met Olga Hartman als wethouder door te gaan met de beide wethouders werd niet door CDA en CU gesteund.
Loppersum Vooruit is volgens deze partijen niet betrouwbaar en PvdA en GL wel.......

Tja en dan is het de beurt aan CDA-CU-PvdA-GL om samen een coalitie te smeden en een akkoord te schrijven.

De wethouder zal binnenkort reageren op de wethouderspagina.

21 maart 2014

Wethouder aan de slag bij NL DOET in Fraamborg Middelstum:

Vanmorgen heeft wethouder Olga Hartman vrijwilligerswerk gedaan in het kader van NL DOET: op Fraamborg in Middelstum.
Voor de nieuwe locatie werden schilderijtjes gemaakt en voor de tuin werden plantjes in potten gedaan.

klik hier voor een paar plaatjes en artikel in de pers op wethouder-pagina.

20 maart 2014

Kiezers Bedankt !!:

Hartelijk dank aan 454 inwoners uit de gemeente Loppersum die hun stem hebben uitgebracht op de VVD, op o.a. de wethouder Olga Hartman.
19 maart 2014

VVD Loppersum wint 12% t.o.v. 2010, tegen de verwachting in:

Wethouder Olga Hartman kon haar ogen niet geloven. Er waren dorpen bij met stemmen verlies, maar gelukkig ook dorpen met stemmenwinst.

Beveiliging mee bij bijeenkomsten en de bustour. 's Ochtends vroeg nog een bord geplaatst met de weggescheurde posters van de verkiezingsborden en de gestolen vlag om deze te besmeuren met spreuken richting Henk Kamp.
Ook op de driehoeksborden het hoofd van de wethouder weggekrast en verkiezingsborden van de gemeente leeg gehaald.
's Middags gaf de wethouder nog een interview voor 1Vandaag met daarin ook de problematiek rond het aardgaswinnigsdossier en de onzekerheid die dit heeft voor de inwoners.

Dus eigenlijk hoopte de VVD gelijk te blijven als was de landelijke trend in de min.

Een mooie tweet van Mirjam Wulfse, Statenlid in Groningen: Winst voor de #VVD en midden in het aardbevingsgebied, in Loppersum, geweldig!

Dus de VVD Loppersum is veel dank verschuldigd aan de 454 inwoners in de gemeente Loppersum die hun stem uitgebracht hebben op de VVD, hun stem toevertrouwden aan de VVD. Wij gaan er mee aan de slag.
De komende week onderhandelingen voeren om te kijken welke coalitie er uit zal rollen. De voorkeur van de VVD is continuiteit, maar ons past bescheidenheid met 1 zetel.

19 maart 2014

Wethouder Hartman: "Interview voor Eén Vandaag over thema landelijk - lokaal":

Kort maar krachtig item. Duidelijk en eerlijk verhaal. Te gast bij "zorgbuurderij de Heemen".
Uitzending vandaag van 1Vandaag gemist?

klik hier voor uitzending gemist.18 maart 2014

Van Mark Rutte een brief aan u:
18 maart 2014

VVD Loppersum opent eigen kantoor:

Wethouder Olga Hartman opende vanmiddag een eigen VVD kantoor. Om 17.00 uur heeft ze op de toegangsdeur de naam onthuld.

De opdracht voor de bouw van de ondernemersvilla is destijds gegeven door notaris Spandaw.
Dat vond de VVD een mooie naam om terug te laten komen in het gebouw.

De VVD wil van hier uit voor haar eigen achterban activiteiten organiseren en tevens workshops en lezingen verzorgen om informatie te verstrekken aan ondernemers om op deze manier in contact te komen en te blijven. Een trefpunt voor ondernemers met ondernemers, voor ondernemers met de politiek, of dat nu de provinciale Statenfractie, de Tweede Kamer of de Eerste Kamer is.
Maar natuurlijk ook om een gastspreker uit te nodigen. En er komt een brievenbus voor allerlei vragen... ook die vragen die NIET aan de dialoogtafel kunnen worden gesteld

De VVD wil graag het ondernemersklimaat in de regio Loppersum versterken, ondernemers ontmoeten en kijken welke vragen er leven.
De VVD is landelijk bezig met maatregelen voor het sterk verminderen van de regelgeving, maar wat betekent dat voor onze ondernemers.
De VVD is landelijk bezig met een maatregelenpakket voor startende ondernemers, maar wat betekent dat voor onze ondernemers.

Dus we gaan graag met ondernemers op zoek naar nieuwe, innovatieve en creatieve manieren van ondernemen.

klik hier voor paar plaatjes17 maart 2014

Bustour door de regio met 5 VVD TKleden succes in de Eemsdelta.!!:

Mooie fotoreportage op de verkiezingenpagina.
Prachtig artikel in de Ommelander Courant en veel lof vanuit Den Haag voor ons gebied, voor onze inwoners. In moeilijke omstandigheden zo veel burgerparticipatie en mooie activiteiten in het kader van leefbaarheid in de regio.
De film in 't Zandt was daar een mooi voorbeeld van.

klik hier voor verkiezingen-pagina.

15 maart 2014

VVD Loppersum en Appingedam ondersteunen VVD Delfzijl op de markt!:

Wethouder Olga Hartman en Stefan van Keijzerswaard van Appingedam op campagne in Delfzijl.

Fotoreportage 15 maart: klik hier voor verkiezingen-pagina.

14 maart 2014

Lokale thema's Loppersum onder de aandacht van Tweede Kamerleden. Juist NU !!:

Zeker nu de gemeente extra taken krijgt van de gemeente en er nog veel vragen zijn vanuit het gaswinningsdossier, is het van groot belang dat we in het komende bestuur van Loppersum weer een ervaren VVD wethouder krijgen.
Olga Hartman heeft zeer korte lijnen naar het kabinet en Den Haag.
Zij heeft al bewezen dat, als er vragen zijn die vanuit Den Haag kunnen worden bijgestuurd daar ook aandacht voor komt.
Bijvoorbeeld bij het onderwijs en de jeugdzorg.
Daarom heeft ze toch gemeend voor deze Tweede Kamerverkiezingen toch landelijke kopstukken uit te nodigen om onze lokale thema's, die een financiele component kennen in Den Haag, onder de aandacht te brengen.
En daarom waren in 2 busroutes gisteren Betty de Boer, Roald van der Linde, Barbara Visser en Arno Rutte in de gemeente Loppersum op pad.

fotoreportage en verslag Ommelander Courant binnenkort op verkiezingenpagina.

14 maart 2014

Nieuw VVD filmpje over vrijheid:

Vrijheid is weten dat je dochter veilig thuiskomt.
Vrijheid is van je dromen je werk kunnen maken.
Vrijheid is zonder gedoe kunnen bouwen op je eigen grond.
Vrijheid is weten dat daders gepakt worden.
Vrijheid is een gemeente waar je zorgeloos kunt opgroeien.
De VVD werkt aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Om te beginnen in uw gemeente.
.Stem daarom op 19 maart Olga Hartman, rechtsbovenaan op uw kieslijst, lijst 7
film VVD


14 maart 2014

VVD Loppersum ontmoet coalitiegenoten op markt Loppersum:
Pier Prins - Olga Hartman - Jur Huizinga - Jan van Heerde.

14 maart 2014

VVD DEAL politiek café met Tweede Kamerleden:

Roald van der Linde, Barbara Visser, Arno Rutte en Gedeputeerde Mark Boumans zijn aanwezig vanavond bij het politieke café in Oosterwijtwerd.
Aan de orde komen de werkgelegenheid die in de Eemsdelta onder druk staat, de havens en chemiepark Delfzijl, maar ook de oplossingen in de gemeenten rond de krimp.

U komt toch ook?
Meer info op facebook


14 maart 2014

VVD Loppersum wil meer maatwerk voor ondernemers:

Morgen meer !!
Tijdens en bustour gaan Tweede Kamerleden door de regio Eemsdelta om te bekijken hoe allerlei burgerinitiatieven vorm krijgen en waar nog Tweede Kamer hulp bij nodig is.

Klik hier voor persbericht ondernemers.11 maart 2014

Lijsttrekkersdebat in Middelstum:

klik hier voor artikel Ommelander op verkiezingen-pagina.


10 maart 2014

Flyer VVD Loppersum in Ommelander Courant:

Vandaag vindt u de flyer met de speerpunten voor de komende periode in de Ommelander Courant. Heeft u geen abonnement? Geen nood, want in het buitengebied wordt hij bezorgd.
En ook hier te downloaden natuurlijk.
De foto is gemaakt in 't Zandt bij het prachtige project van de speeltuin, op initiatief van onze wethouder.

klik hier voor de flyer

klik hier voor artikel Ommelander op verkiezingen-pagina.


10 maart 2014

Vandaag eerste dialoogtafel in Loppersum!:

De VVD hoopt dat de 15 verstandige mensen aan tafel zullen besluiten om vanaf de volgende keer een "livestream" mee te laten lopen die via de website van een gemeente of de provincie is te beluisteren.
Natuurlijk als er persoonlijke zaken aan de orde zijn kan de stream even "op zwart" . Maar voor het HERSTEL VAN VERTROUWEN moet je niet alleen maar achter gesloten deuren praten.

Zie hier artikel RTV Noord


3 maart 2014

VVD komt op voor de MKB !:

Met dit college is er al 1 aanspreekpunt op het gemeentehuis voor zaken betreffende de MKB.
Maar er zijn nog meer wensen op de lijst van de VVD:
- Snel internet in het buitengebied
- snellere afhandeling vergunningen
- veel minder regelgedoe en bureaucratische rompslomp en reclamebelasting blijft achterwege.

Op 3 maart houdt de VVD in de regio een speciale avond voor MKB-ers en ondernemende mensen !!

klik hier voor meer info op de verkiezingen-pagina en uitnodiging.


1 maart 2014

VVD wethouder Hartman start campagne:

Beste inwoners van de gemeente Loppersum.
Mijn naam is Olga Hartman, de afgelopen 4 jaar enthousiaste en bevlogen wethouder voor de VVD.

Ik hoop dat u gaat stemmen op die partij die daadwerkelijk de afgelopen 4 jaar lokaal iets heeft betekend voor de inwoners en de dorpen. Wij zijn er dan ook trots op dat we onze beloftes, ondanks de artikel 12 periode, meer dan 100% zijn nagekomen. Wij hebben bewezen een betrouwbare partner te zijn, beloofd is beloofd.

In ons verkiezingsprogramma kunt u onze resultaten teruglezen.

Als wethouder heb ik me ingezet voor vele lokale initiatieven zoals speeltuinen, scholen, consultatiebureau in zorgcentrum Wiemersheerd, kunst & cultuur en vele andere inwoners-initiatieven. Wij zijn voor de “kracht van klein” in de zorg, dus de zorg dichtbij.

Natuurlijk waar het kan met wat minder regels, meedenkend met alle ondernemende mensen en waar u op eigen kracht leeft in onze gemeente als het kan, maar een steuntje in de rug krijgt als het moet. Dus geen opschaling naar een gemeente van Lauwerszee tot Dollard tou, maar een Eemsdelta-gemeente die toegankelijk is en blijft voor alle leefbaarheidsinitiatieven van de inwoners in onze dorpen.

Zonder dorpen geen gemeente, doe met ons mee, stem op de wethouder van de VVD.

klik hier voor verkiezingen-pagina waar u programma kunt vinden.


27 februari 2014

Ook de VVD Loppersum heeft de verkiezingsposters opgehangen:

Een stem op de VVD is een stem op een lokale partij, met na 19 maart een jong enthousiast raadslid Bert-Jan Huizing en met ervaring met Jur Huizinga.
De lijsttrekker Olga Hartman is wethouderskandidaat, maar komt niet terug in de raad.

Lees meer op de "verkiezingen-pagina".27 februari 2014

VVD Statenfractie steunt wethouder Hartman bij openheid aan de dialoogtafel:

Zoals Wethouder Hartman al meldde op 10 februari: "Inwoners moeten mee praten !!
Als binnenkort de invulling van de dialoogtafel bekend is met o.a. bestuurders uit het gebied aan tafel, MOET er ruimte blijven voor vragen van inwoners".

klik hier voor artikel Dagblad van het Noorden op de "wethouder-pagina".

Dat wordt nu sterk ondersteunt door de VVD Statenfractie, Mirjam Wulfse: "Geen vergaderingen achter gesloten deuren bij de dialoogtafel. Laat een "livestream" meelopen.."

artikel 1 dagblad vandaag


artikel 2 dagblad vandaag


24 februari 2014

VVD wethouder Hartman bezocht Zorgboerderij Kinghorn te Zeerijp:

Olga Hartman-Togtema: ‘Kinghorn een mooi voorbeeld van dagbesteding en kleinschalig wonen voor jong en oud.


Lees meer op de "wethouder-pagina".

En meer informatie op de site van de Brede Boerderij Kinghorn, klik hier
24 februari 2014

VVD komt op voor de MKB !:

Met dit college is er al 1 aanspreekpunt op het gemeentehuis voor zaken betreffende de MKB.
Maar er zijn nog meer wensen op de lijst van de VVD:
- Snel internet in het buitengebied
- snellere afhandeling vergunningen
- veel minder regelgedoe en bureaucratische rompslomp en reclamebelasting blijft achterwege.

Op 3 maart houdt de VVD in de regio een speciale avond voor MKB-ers !!

klik hier voor een uitnodiging voor een MKB avond in Appingedam op 3 maart voor de hele regio

klik hier voor meer info op de agenda-pagina.17 februari 2014

VVD wethouder trots op Kunst & Cultuurnota !!:

Op maandagavond 17 februari zijn er 2 thema's voor de VVD wethouder (tevens namens GB/D66 ) door de Raad vastgesteld.
De kadernota voor de 3 decentralisaties en de Kunst en cultuurnota.

klik hier voor meer op de "gemeenteraad pagina".


15 februari 2014

VVD tegen G7 variant !:

VVD Loppersum TEGEN komst één grote noordelijke gemeente. Het huidige gemeentebestuur met o.a. wethouder Hartman heeft de afgelopen jaren juist gewerkt aan meer betrokkenheid van inwoners en dorpen.
Op alle thema's aan de slag met overheidsparticipatie: speeltuinen, begraafplaatsen, sportcomplexen met zwembaden, herinrichting wegen, evenementen.. enz.
Naast het recht doen aan de ondersteuningsmogelijkheden van de dorpen is zeker, in het kader van de zorg dichtbij, de afstand in de G7 variant te groot !!
PvdA Loppersum riep op 3 december: G7 is voorkeurvariant. Hun collega's in de Marne gaan toch voor de Hoogeland-variant.
Wij zijn steeds heel duidelijk geweest: of heel DEAL of variant Eemsdelta uit Grenzeloos Gunnen van de commissie Jansen

Ga naar facebook


Lees hier artikel RTV Noord
10 februari 2014

VVD wethouder Hartman op zoek naar mogelijkheden om inwoners een platform te geven:

Natuurlijk zitten er inwoneners aan de dialoogtafel met grote achterbannen. Echter steeds vaker klinken geluiden om de vele vragen van inwoners een plek te geven.
Dat hoeft niet direct aan de dialoogtafel. Maar daar moet wel ruimte voor zijn en blijven.

klik hier voor meer op de "wethouder-pagina".

12 februari 2014

Interessante lezing Theo Elsing over herstel en preventie cultureel erfgoed na aardbevingen:

Afgelopen zaterdag luisterden ruim 40 mensen naar de tips en uiteenzettingen van Theo Elsing in Garrelsweer.

klik hier voor meer op de "wethouder-pagina".

5 februari 2014

Droom kinderen van Loppersum gaat uitkomen!:

Dank zij de inzet van wethouder Hartman, wordt met behulp van een zeer enthousiaste werkgroep Loppersum Speel! een droom van vele kinderen waarheid.


klik hier voor meer op de "wethouder-pagina".

8 februari 2014

Tweede bijeenkomst VVD Loppersum: Openbare VVD bijeenkomst over herstel en preventie aardbevingsschade

De VVD afdeling Loppersum houdt zaterdagmorgen 8 februari een openbare bijeenkomst met als thema: ,,Leven op een breuklijn, herstel en preventie aardbevingsschade”. Theo Elsing, restauratie- en schade-expert, zal een inleiding houden.

klik hier voor meer op de "agenda-pagina".
30 januari 2014

Initiatief oud Statenlid Olga Hartman, nu wethouder Loppersum, wordt uitgerold in de provincie:

VVD Loppersum is er trots op dat de Gedeputeerde Mark Boumans op initiatief van oud Statenlid Olga Hartman aan de slag is in de provincie om de wegen veiliger te maken met minder verlichting.
Tweet Mark Boumans: Vanochtend presentatie rapport "reflectie langs wegen". Meer veiligheid, minder onnodig licht! Mede n.a.v. oud-VVD statenlid @oghartman
Met reflecterende bermbanden zijn extra lichtmasten niet meer nodig, maar verhoog je wel de veiligheid op de vele plattelandswegen.

Klik hier voor artikel DvhN29 januari 2014

Gaswinningsdossier in de Staten. 3 aangenomen moties VVD !!:

De VVD is duidelijk. Mirjam Wulfse zet de toon van doorzetten, aanpakken, initiatieven tonen en aan het werk.!!
Natuurlijk staat de veiligheid voorop. Moeten alle huizen worden hersteld en in waarde vermeerderd. Maar daarvoor is ook een flink bedrag beschikbaar.
Er wordt nog steeds geroepen, "het is niet genoeg." Maar in de komende 5 jaar wordt het nog lastig genoeg om meer dan €657.000 ! te besteden aan de inwoners in het gebied.
Want daar gaat het de VVD om: de bewoners staan centraal ! Dus ook hun keuzes mbt hun huizen, de versterking, de verbouwing en hoe ze hun huis energiezuinig willen maken.
De VVD heeft tegen een motie gestemd die per direct de waardedaling wil compenseren. Want de VVD gaat voor waardevermeerdering van de huizen, zodat de prijzen weer kunnen stijgen.
Dat betekent dat de VVD is voor compensatie van het verschil bij verkoop.

Alle 3 moties zijn met ruime meerderheid aangenomen.

Lees hier de woordvoering van Mirjam Wulfse.


Motie 2.


Motie 3.


Motie 4.

28 januari 2014

De uitwerking van scenario 5: een Netwerkschool voor Loppersum Oost !:

Met grote inzet van wethouder Hartman, is na ruim een jaar samenwerken met de werkgroep Oost, Stichting Marenland en de gemeente nu duidelijkheid tot 2017.
Dit voorjaar zal er met de drie partijen hard worden gewerkt om per 1 augustus 2014 een netwerkschool in Loppersum Oost te starten.
Aan de slag met één onderwijsteam voor een cluster van locaties ('t Zandt-Westeremden-Zeerijp), waar één directeur leiding geeft aan één onderwijsteam. Zo kunnen zoveel mogelijk middelen ingezet worden voor onderwijs en onderwijskwaliteit.


klik hier voor meer op de "wethouder-pagina".werkgroep Oost biedt rapport Netwerkschool aan, aan burgemeester en wethouder


27 januari 2014

Houd ook VVD Loppersum op facebook in de gaten !:


27 januari 2014

Vanavond geen Raad. Maar informele bijeenkomst Raad over de gaswinning


21 januari 2014

Eerste verkiezingsdebat in dorpshuis Garrelsweer:

19.30 start het verkiezingsdebat in Garrelsweer en de regionale radio FM doet verslag.

17 januari 2014

Vandaag duidelijkheid en veiligheid voor de Groningers !:

Met het het besluit van minister Kamp van Economische Zaken komt er duidelijkheid over de aardgaswinning in Groningen.
Het terugschroeven van de gaswinning moet de kans op aardbevingen terugdringen. En schade en preventieve maatregelen worden ruimhartig vergoed.
De provincie wordt daardoor veiliger en daarmee is de belangrijkste zorg voor de VVD weggenomen.
Veiligheid is het belangrijkste thema voor de VVD, met direct daarna het ruimhartig vergoeden van de schade, het opknappen van de huizen, dorpshuizen, boerderijen, bedrijfspanden en monumenten
Maar ook aan de slag met de inwoners in het gebied om het woon- en leefbaarheidsplan dat er ligt te gaan uitvoeren, om samen met inwoners, instellingen, ondernemers en gemeenten te zorgen voor werk, werk,werk en ook leefbaarheid in het gebied.
Ook betekent dat samen met de ondernemers uit het gebied zorgen voor een duurzaamheidsslag voor de gebouwen. Dat moet dan wel maatwerk zijn !! Het ene huis of gebouw moet goed geïsoleerd worden, een andere heeft meer baat bij zonnepanelen of een warmte krachtpomp.
En het nu niet meer hebben over het geld ! We moeten samen aan de slag om het vele geld wat we krijgen, z.s.m. te investeren in het gebied, bij de betrokkenen.
Er is over de bijna 2 miljard euro voor de zuiderzeelijn compensatie veeel te lang bestuurlijk gepraat en gesteggeld waar het heen moet.
Aan de dialoogtafel zullen wij laten zien dat we er klaar voor zijn. Mouwen opstropen en aan de slag !

Klik hier voor meer info


12 januari 2014

VVD: Nieuwjaarsreceptie in Fraeylemaborg alle afdelingen provincie:

Speciale gast vanmorgen de vice fractievoorzitter in de Tweede Kamer Tamara van Ark.

Fantastisch om te horen dat de hele VVD Tweede en Eerste Kamer + de kabinetsleden veel aandacht heeft voor het gaswinningsgebied. Dat veiligheid voorop staat !
Dat de VVD gaat voor ECHTE oplossingen voor het gebied, zowel voor de korte als ook voor de lange termijn. En geen Haagse pleister en geen feestfonds voor sociale sprookjes.

Decennia lang zijn de socialistische partijen al aan de bal in de provincie Groningen.En wat heeft dat de afgelopen jaren gebracht? Is de situatie verbeterd? Zijn er oplossingen gekomen?

Met de VVD er bij komen er wel oplossingen: wordt bijvoorbeeld de N33 verdubbeld, zijn er goede andere investeringen in de provincie, wordt er gesproken over kansen i.p.v. bedreigingen.
Minister Kamp heeft afgelopen jaar veel gesproken met ALDEL en heel snel gehandeld met een spoedwet om de transportkosten van energie spectaculair te verlagen en heeft zijn nek uitgestoken om te investeren in ALDEL en het mogelijk te maken dat er geïnvesteerd kan worden in een kabel (garant voor 20 miljoen !!)
En het natuurlijk mogelijk gemaakt dat samen met de provincie er een overbruggingskrediet is verstrekt in de vorm van een lening.

Echter in Den Haag hebben de socialistische vrienden de afgelopen jaren alleen maar de belastingen verhoogd voor de bedrijven en ook de inwoners ( 2014 accijns op benzine en diesel). Dan kom je in een vicieuze cirkel. Want door de hoge arbeidskosten en energiekosten waar de PvdA en SP jarenlang voor hebben gepleit, hebben het laatste duwtje gegeven voor ALDEL.
Dus alle mensen naar de sociale dienst, weer hogere kosten en de belastingen weer omhoog. Dit is een vicieuze cirkel en een doodlopende weg.
Maar dezelfde partijen staan wel vooraan met vlaggen in een demonstratie en roepen om een lagere energieprijs.....

Henk Kamp gaat zijn uiterste best doen om minister Dijsselbloem van financiën (PvdA !) er van te overtuigen dat er een zeer goede, ruimhartige, compensatie moet komen voor het gaswinningsgebied.
En dat er sprake zal zijn van waardevermeerdering en versterking van de economische situatie op de langere termijn, wamt het gaat dan om BANEN !!
Dat betekent dan GEEN feestfonds voor de provincie, maar een echte compensatie en voor het gebied.

De VVD Statenfractie gaat de plannen van de minister langs de Groningse meetlat leggen !! En dus kritisch bekijken.
Dit in zeer goed overleg met de Tweede Kamerfractie.
Tamara van Ark


11 januari 2014

VVD : Plan minister Kamp wordt langs Groningse meetlat gelegd :

De VVD in provinciale staten zal de plannen waar minister Kamp naar verwachting volgende week namens de regering mee komt zeer kritisch beoordelen. Dat is bij een intern VVD overleg besloten. De Ministerraad neemt een besluit n.a.v. alle onderzoeksresultaten. Het gaat om de onderzoeken in Groningen, het advies van het Staatstoezicht op de mijnen en het nieuwe winningsplan van de NAM. " Wij hebben als fractie natuurlijk niet stil gezeten het afgelopen jaar , " zegt Mirjam Wulfse. " We hebben zelf een uitgebreid plan gemaakt en hebben daarnaast nu bepaald waarop we de plannen uit Den Haag gaan beoordelen. We noemen dat de Groningse meetlat."

Lees hier hele persbericht Statenfractie - Mirjam Wulfse.


6 januari 2014

VVD Loppersum trapt campagne af:

De VVD afdeling Loppersum start haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zaterdagmorgen 11 januari, met een openbare bijeenkomst over het thema herindeling en burgernabijheid met wethouder Hartman.
Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in dorpshuis ,,Bij Jacobus” te Zeerijp.

Klik hier voor het persbericht met meer info over de bijeenkomst


4 januari 2014

Woensdag 8 januari spoeddebat Staten over ALDEL:

De VVD Statenfractie zal volgende week in elk geval de volgende vragen aan het College stellen:
1) Welke mogelijke directe en indirecte risico’s lopen we als Provincie Groningen bij de afwikkeling van het faillissement van Aldel?
2) Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld via kabels op Gronings grondgebied op korte termijn op het haventerrein van GSP met eigen geproduceerde energie tegen kostprijs bedrijven te helpen?
Zo ja, wat is daar voor nodig en biedt dit nog soelaas voor een eventuele doorstart van de onderneming van Aldel?
Zo nee, wat/wie houdt het tegen?
3) Welke maatregelen worden genomen voor de vele toeleverende bedrijven die in zwaar weer terecht komen door

Klik hier voor persbericht VVD Statenfractie3 januari 2014

ALDEL failliet en 800 mensen op straat:

Natuurlijk was 30 december een trieste dag.
In diverse media wordt het bedrijf ALDEL direct in verband gebracht met het gaswinningsdossier. Is dat wel helemaal eerlijk?
Er is echter nog veel onduidelijk over zowel ALDEL als het dossier aardgas. Maar dat is dus ook meteen het grootste punt. Groningen wil duidelijkheid !! Iedere dag voel je de onrust toenemen.

Klik hier voor een bijdrage van wethouder Hartman


1 januari 2014 !!

De beste wensen voor 2014:

In de eerste plaats wenst de VVD Loppersum iedereen een heel gezond 2014.
En we gaan ons uiterste best doen om deze komende maanden te laten zien dat de wethouder van onze gemeente er is voor ALLE inwoners.
Dat met de VVD aan het roer er aandacht is voor ouderen, de jeugd en zeker voor alle dorpen. De VVD in Loppersum ziet de G7 gemeente NIET zitten.
Daarom heeft de VVD er ook voor gezorgd dat er in de Raad van Loppersum een keuzevoorstel in de brief naar de provincie is opgenomen.
Als je praat over de zorg dichtbij, de burgernabijheid bij de 3 decentralisaties..... dan moet dat op "DAL of DEAL - niveau".
Dus heeft de VVD Loppersum gekozen voor: ZONDER DORPEN GEEN GEMEENTE!!